BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNIK REFERATU

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

  1. Rozdzielanie zadań stosownie do zakresów czynności pracowników, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań.
  2. Zapewnienie należytej organizacji pracy oraz prawidłowego obiegu dokumentów w Referacie, kontrola dyscypliny oraz innych zagadnień w ramach kontroli wewnętrznej.
  3. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej dotyczącej między innymi organizacji pracy na stanowisku, realizacji przydzielonych do wykonywania zadań, terminowości i przestrzegania zasad zgodności z prawem załatwianych przez pracowników urzędu spraw indywidualnych, dyscypliny pracy.
  4. Nadzór nad przygotowaniem materiałów dla Rady i jej komisji, w tym projektów uchwał.
  5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic.
  6. Podejmowanie wszelkich działań związanych z ochroną danych osobowych, w tym wypełnianie zadań określonych w przepisach ogólnych o ochronie danych osobowych oraz w instrukcji ustalonej zarządzeniem Burmistrza w zakresie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe.
  7. Sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
  8. Przedstawianie projektów zakresów obowiązków podległych pracowników do akceptacji Sekretarzowi i do zatwierdzenia Burmistrzowi.
  9. Przekładanie Sekretarzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu.

 

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 10:09
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 10:13
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 316 razy