BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Dworcowa
2. Numer działki : 111/1
3. Powierzchnia działki : 3.732 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 13031
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 42,41 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego dwu-kondygnacyjnego nr 8 C w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej. Do lokalu mieszkalnego nr 1 przynależy piwnica o pow. 5,57 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 106/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 C składa się z 7 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego zawartą umowę najmu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) i udziału w gruncie wynosi 41.050,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 4.105,00 zł.
(słownie złotych : cztery tysiące sto pięć złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XII/97/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 13.08.2007 roku została przeznaczona do sprzedaży. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy.
8. Nabywca może uiścić należność 4.105,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie. Nabywca może też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży nieruchomości na raty roczne i korzysta wtedy z 80% bonifikaty zamiast z 90%.
9 Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
10.Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7.09.2007 roku do dnia 28.09.2007 roku.


Data powstania: piątek, 7 wrz 2007 11:30
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2007 11:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2007 14:59
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2955 razy