BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Dworcowa
2. Numer działki : 75/6
3. Powierzchnia działki : 588 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 30664
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 3, o powierzchni użytkowej 24,60 m2, składający się z 3 pomieszczeń: sali sprzedaży, zaplecza socjalnego i WC, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 15 w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu użytkowego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 141/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 15 składa się z 2 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) i udziału w gruncie wynosi 20.010,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziesięć złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXIV/ 82/04 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28.10.2004 roku została przeznaczona do sprzedaży. 8.Nabywca wyłoniony w przetargu wnosi cenę sprzedaży + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
9.Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. 10. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21.09.2007 roku do dnia 12.10.roku.
Data powstania: piątek, 21 wrz 2007 12:10
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2007 12:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 paź 2007 13:31
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3256 razy