BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
GN-7624/4/06/07

Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 15-10-2007r. wpłynęło ponowienie wniosku

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn z dnia 17.10.2007 r.


dotyczące
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na „rozbudowie drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida od km 102+700 do km105+600”.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Do wiadomości:
1. tablica ogłoszeń
2. biuletyn informacji publicznej
3. a/a
Data powstania: czwartek, 18 paź 2007 13:31
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2007 13:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 lis 2007 12:37
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2759 razy