BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

- ozn. nr geod. 336/2, o pow. 124 m2,
położonej w Rucianem - Nidzie przy ul. Wiejskiej
ujawnionej w KW 11287,
cena sprzedaży to 5.470,00 zł + 22%VAT tj. 1.203,40 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży stanowiący około 600,00 zł.

Przedmiotem sprzedaży jest działka przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 336/1 ujawnionej w KW 3559.
Na działce tej stoi część budynku mieszkalnego Edwarda i Wandy Moroz.


1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 336/1 zgodnie z uchwałą nr XXIX/18/2001, z dnia 26 stycznia 2001 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży działki może wpłacić jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne.Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 23.11.2007 roku do dnia 14.12.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w internecie, w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 23 lis 2007 12:23
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2007 12:15
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2008 12:42
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2757 razy