BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Ruciane-Nida, dn. 20 listopada 2007

GN-7624/4/06/07

Na podstawie art. 32 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida od około km 102+700 do około km 105+600 , w obszarze Natura 2000.

Decyzja nr GN-7624/4/06/07 z dnia 20 listopada 2007 została wydana na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn.

Odwołania od przedmiotowej decyzji można składać w terminie 14 dni od umieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie na stronie www.ruciane-nida.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Al. Wczasów 4.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 20 lis 2007 12:38
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2007 12:42
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 12:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2983 razy