BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu w wysokości 3.300.000 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 30 września 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 591227-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu w wysokości 3.300.000 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 14 października 2020 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: środa, 30 wrz 2020 08:33
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 12:54
Data edycji: wtorek, 6 paź 2020 14:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lis 2020 08:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 975 razy
Ilość edycji: 1