BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

SKO.73.87.2020

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. 2020.293 t.j.), zawiadamiam, że Samorżadowe Kolegium Odwoławcze q Olsztynie decyzją z dnia 18 listopada 2020 r., znak: SKO. 73.87.2020, utrzymało w mocy decyzję z dnia 11 lutego 2020 r., znak: POŚ.6733.20.2020, wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przez Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w przedmiocie odmowy ustalenia - na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oodział Białystok - lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii 15kV Pisz-Nida odgałezienie Wiartel na linię kablową 15 kV wraz z powiązanymi z istniejącymi liniami 15 KV, na części działek nr: 23/2, 31, 32, 42, 43, 53, 54, 62, 63, 72, 73, 82, 83, 952, 93, w obrębie geodezyjnym Szeroki -Bór, Ruciane-Nida-obszar wiejski.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, gzie strony niniejszego postepowania moga się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 gru 2020 12:25
Data opublikowania: środa, 9 gru 2020 12:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2021 11:36
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 585 razy