BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej  w Szkole Podstawowej nr 2  im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie

I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 15, 12-220 Ruciane – Nida, przyjmuje oferty na dostawę żywności do stołówki na 2021r.

II. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

III. Przedmiot zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 15, z podziałem na 4 zadania:

Zadanie 1: Dostawa produktów spożywczych, przypraw i przetworów.

Zadanie 2: Dostawa warzyw i owoców.

Zadanie 3: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych.

Zadanie 4: Dostawa mrożonek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe w załącznikach.

3. Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, przesłać pocztą lub na adres mailowy sp_2@wp.pl w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r., do godziny 14.00. W przypadku przesłania dokumentacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

IV. Kryteria oceny ofert:

  • towar wysokiej jakości
  • długotrwały okres produktów do spożycia
  • cena brutto

V. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego sekretariat szkoły, w dniu 22.12.2020 r. o godz. 13.00

VI. Informacja w zakresie realizacji zamówienia

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela: Pani Anita Małż, tel. 87 42 31 073, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 gru 2020 10:06
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2020 11:11
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2020 12:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 699 razy