BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 28 grudnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida                          

RO.RM. 0002.15.2020                              

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane-Nida XI nadzwyczajną (XXXIV) kolejną sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XI nadzwyczajnej (XXXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

       4.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2028,

       4.2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

  1. Zamknięcie obrad XI nadzwyczajnej (XXXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

/ - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: wtorek, 29 gru 2020 09:36
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2020 09:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2020 11:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 727 razy