BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 1. Opis nieruchomości – teren pod schody i platformę wjazdową.
 2. Położenie nieruchomości – Głodowo.
 3. Numer działki – cz. 87/2.
 4. Numer KW – OL1P/00014653/7.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 26 m2
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021 r.
Data powstania: piątek, 2 kwi 2021 12:38
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2021 11:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 kwi 2021 08:59
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 100 razy