BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ruciane-Nida, dn. 31 stycznia 2008 r.

                                                          
GN-7624/5/08

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Zgodnie z  art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.01.2008r.  wpłynął wniosek:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Ul. Kwiatowa 6A
12-221 Ruciane-Nida

dotyczący:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie kotłowni typu „kontenerowego” dla dwóch kotłów  200 i 400 kW na paliwo stałe typu ekogroszek, pellets, miał węglowy niskosiarkowy na działce 269 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida,  w obszarze Natura 2000.

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Jest przedsięwzięciem, które nie jest bezpośrednio związane  z ochroną obszaru Natura 2000, nie wynika z tej ochrony, ale może znacząco oddziaływać na ten obszar. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Do wiadomości:

  1.  tablica ogłoszeń
  2.  Biuletyn Informacji Publicznej
  3.  strony postępowania wg wykazu
  4.  a/a

 

K.K.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 1 lut 2008 13:58
Data opublikowania: piątek, 1 lut 2008 14:01
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2845 razy