BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.36.2021

Ruciane-Nida, dn. 07 czerwca 2021 r.

 

POŚ.6730.36.2021

 

 

 

Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej o numerze 35/57 położonej w obrębie geodezyjnym 13-Wejsuny, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Data powstania: poniedziałek, 7 cze 2021 11:35
Data opublikowania: poniedziałek, 7 cze 2021 11:36
Data przejścia do archiwum: środa, 23 cze 2021 08:19
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 681 razy