BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Ruciane-Nida, dn. 8 lutego 2008 r.

GN-7624/8/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 31.01.2008r. wpłynął wniosek:

Grontmij Polska sp. z o.o.
Biuro w Olsztynie
ul. Adama Mickiewicza 21/23
10-508 Olsztyn

dotyczący:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Końcewo, Piaski na terenie gminy Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Jest przedsięwzięciem, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, nie wynika z tej ochrony, ale może znacząco oddziaływać na ten obszar. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Do wiadomości:
1. tablica ogłoszeń
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. a/a

K.K.
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 13:53
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 13:58
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:46
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2616 razy