BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Postanowienie - POŚ.6730.97.2021

                                          Ruciane-Nida, dn. 04 sierpnia 2021 r.

 

Nasz znak :

POŚ.6730.97.2021

 

                                                 P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po złożeniu wniosku Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków letniskowych – budynki holenderskie na części działki ewidencyjnej nr 28/18 położonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida.

 

                                                        p o s t a n a w i a m

uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków letniskowych – budynki holenderskie na części działki ewidencyjnej nr 28/18 położonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.

 

                                                         u z a s a d n i e n i e

            W dniu 03 sierpnia 2021 roku, do tut. Urzędu wpłynęło pismo Pana Jerzego Kruszelnickiego reprezentującego Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków letniskowych – budynki holenderskie na części działki ewidencyjnej nr 28/18 położonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.

Wnoszący powołując się na cele statutowe Fundacji zwrócił się z prośba o uznanie za stronę postępowania.

Organ analizując podniesione we wniosku argumenty oraz statut Fundacji stwierdził, iż wniosek jest zasadny, więc stanowi podstawę do uznania wnoszącego za stronę postępowania.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

                                                            p o u c z e n i e

Od niniejszego postanowienia stronom nie przysługuje zażalenie.

Strona może zaskarżyć niniejsze postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni
  2. Inwestor
  3. strony według wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  4. a/a

 

 

Sporządziła:

Julita Małż

(87) 425 44 51

 

Data powstania: środa, 4 sie 2021 09:13
Data opublikowania: środa, 4 sie 2021 09:14
Data przejścia do archiwum: środa, 1 wrz 2021 13:41
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 497 razy