BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Osiniak, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 182
 3. Powierzchnia: 2189m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnymi i gospodarczym, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XL/351/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. oraz zarządzenia nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 05.07.2021r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013034/5.
 7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  500 000,00 zł.
 8. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  03.09.2021r. do 24.09.2021 r.
Data powstania: piątek, 3 wrz 2021 09:18
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2021 14:39
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 wrz 2021 23:36
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 124 razy