BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomosći

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z  2020 roku poz. 1990 z późn.zm.).

  1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4
  2. Opis nieruchomości: lokal (pomieszczenie biurowe) o powierzchni  10 m2 zapewniający wykonywanie zastępczej obsługi kasowej, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida, położony jest na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, przy Al. Wczasów 4, w Rucianem-Nidzie, działka nr 133/3 o pow. 0,2742 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OL1P/00013033/8.
  3. Tryb: oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
  4. Miesięczny czynsz najmu (w tym media) wynosi 100,00 zł + obowiązująca stawka VAT,   płatny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
  5. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu najmu i o każdej zmianie stawki czynszu najmu obowiązany jest powiadomić najemcę.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 17.12.2021 roku do dnia 07.01.2022 roku.

 

Data powstania: piątek, 17 gru 2021 12:52
Data opublikowania: piątek, 17 gru 2021 14:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 kwi 2022 11:34
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 642 razy