BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 

Przewodnicząca                         

Rady Miejskiej Ruciane - Nida      

RO.RM. 0002.14.2021                               

                                                                                                                         Ruciane - Nida, 20 grudnia 2021r.

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), niniejszym zwołuję na dzień

30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane - Nida 

XIV nadzwyczajną (XLVIII kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XIV nadzwyczajnej (XLVIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
         4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 – 2028.

              4.2 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r .

              4.3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

              4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat

                    nieruchomości stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida (część nieruchomości ozn.  nr 75/10 i nr 133/3 w Rucianem-Nidzie).

              4.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy Ruciane - Nida na rzecz jego najemcy.

              4.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr  XLII/374/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 września 2021 r., dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Ruciane – Nida – ul. Akacjowa, ,Harcerska, Dybówek.

  1. Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej (XLVIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                Ruciane-Nida

                                                                                                                                    /-/ Agnieszka  Kręciewska

 

 

Data powstania: środa, 22 gru 2021 10:27
Data opublikowania: środa, 22 gru 2021 10:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sty 2022 09:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 587 razy