BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 1. Opis nieruchomości – teren pod uprawy rolne.
 2. Położenie nieruchomości – Osiniak.
 3. Numer działki – 150/1
 4. Numer KW – OL1P/00013034/5.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2.600 m2.
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 brutto rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r.
Data powstania: piątek, 4 mar 2022 12:19
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2022 12:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 mar 2022 08:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 686 razy