BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

  1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane -Nida
  2. Numer działki: 229/59
  3. Powierzchnia działki: 811 m2
  4. Numer księgi wieczystej:OL1P/00012029/0
  5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 53 o powierzchni użytkowej 60,75 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie wraz z przynależnym pomieszczeniem oraz udziałem w gruncie 6075/327150 ozn. nr geod. 229/59, o pow. 811 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
  6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida i zgodnie z uchwałą Nr XLIX/438/2022  Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia  31 stycznia 2022 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 53 wraz z pomieszczeniami przynależnymi   i udziałem w gruncie wynosi 162 000,00 zł.

W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana  bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej     Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 16 200,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 32 400,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.

  1. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
  1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni   tj. od dnia 18.03.2022 roku do dnia 08.04.2022 roku.

Data powstania: środa, 16 mar 2022 10:24
Data opublikowania: piątek, 18 mar 2022 11:31
Data przejścia do archiwum: sobota, 9 kwi 2022 13:39
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 399 razy