BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1988 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 198/1
 3. Powierzchnia działki: 2394 m2
 4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00041346/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 137,27 m2, położony na parterze budynku nr 30 w Ukcie wraz z  udziałem w gruncie 13727/152585 ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida.
 6. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida i zgodnie z uchwałą Nr LVI/530/2022  Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia 26 września 2022 r. w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  nr 110/2022 z dnia 03 października 2022 roku.  została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  50 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 01.12.2022 roku do dnia 22.12.2022 roku.

Data powstania: czwartek, 1 gru 2022 12:37
Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2022 13:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2022 07:22
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 134 razy