BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Zawiadomienie - POŚ.6730.110.2022

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 08 grudnia 2022 r.


 


 


 


 


 


                                                                                    Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego


                                                                                  


 


Nasz znak:


POŚ.6730.110.2022


 


 


            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 16/3 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 17-Wygryny, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego inwestorem jest Pan Wiesław Banach, został wysłany do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku oraz Starosty Powiatowego w Piszu.


 


 


 


 


Otrzymują:  1. Adresat

  2. a/a


 


Do wiadomości;  1. Wnioskodawca

  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego


 


 


 


 


Sporządziła:
Julita Małż


Tel. (87) 425 44 51


 


 


 


 


 


 

Data powstania: czwartek, 8 gru 2022 10:49
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2022 10:50
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 121 razy