BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.121.2022

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 02 luty 2023 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak:

POŚ.6730.121.2022

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na części działki ewidencyjnej nr 199 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest Pani Karolina Brzozowa, został wysłany do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku oraz Starosty Piskiego, Zarządcy Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 2 lut 2023 11:56
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2023 11:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:41
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 265 razy