BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GN-7331-2/7/08 Ruciane-Nida, dn. 2 kwietnia 2008 r.Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Końcewo, Piaski, Warnowo na terenie gminy Ruciane Nida, zlokalizowane na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi:
Głodowo, Głodowo Rybackie, Niedźwiedzi Róg, Obręb 0006, nr ewidencyjny działek: 118, 68/1, 87, 89, 116, 91, 105, 109, ¼, 2/2, 137, 140, 138, 139, 141/1, 143, 145, 141/2, 146, 147, 8/2, 550/2, 52/6, 52/4, 52/8, 52/10, 52/2, 52/1, 52/7, 54, 14/2, 38/1, 55/9, 55/25, 55/39, 55/20, 55/14, 55/7, 55/12, 55/6, 55/10, 55/4, 67/5, 67/7, 67/8, 55/1, 55/18, 67/27, 67/10, 67/14, 67/15, 59/56, 59/55, 59/45, 67/3, 67/13, 67/12, 59/26, 59/54, 59/13, 59/24, 59/72, 59/23, 59/22, 59/16, 59/18, 42/8, 42/7, 38/1, 42/1, 42/14, 42/13, 42/10, 28/15, 28/3, 129/3, 129/6, 152, 7/5, 7/3, 8/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/10, 59/14, 15/4
Końcewo, Obręb 0004, nr ewidencyjne działek:
117/13, 117/15, 117/16, 117/17, 117/3, 117/14, 117/9, 117/10, 117/12, 117/11, 27/1, 113/1, 113/2, 13/12, 113/5, 113/9, 113/4, 110/6, 110/7, 110/3, 108/3, 38/8, 38/7, 38/6, 38/4, 38/5, 106/1, 39/2, 11/2, 141, 137/3, 130/2, 129, 128, 126/5, 126/6, 126/8, 126/10, 126/3, 126/4, 39/3, 39/4, 102/1, 39/5, 39/1, 89/4, 70/1, 27/8, 27/9, 27/10, 73/3, 73/4, 73/1, 27/11, 27/12, 27/14, 79/1,27/8, 39/7, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/3, 40/10, 40/11, 40/9, 40/8, 40/12, 41/2, 20, 18, 17, 16/2, 16/1, 40/7, 553/1, 8, 9/6, 10, 12/15, 12/13, 12/11, 13/3, 13/2, 13/1, 14/3, 14/2
Piaski, Obręb 0009, nr ewidencyjne działek:
55/4, 55/3, 55/2, 55/1, 138, 60/3, 104, 62/1, 62/2, 112, 63/2, 63/3, 111, 63/4, 61, 50, 42, 65, 110, 109/2, 109/1, 108, 93/1, 92/1, 92/4, 90/7, 78, 3009/8, 90/6, 90/4, 90/2, 89, 3009/1, 85, 84/1, 84/2, 83, 3009/10, 81/2, 80, 97/1, 98, 99/1, 97/3, 100/1, 101/1, 96/2, 107/7, 107/6, 107/5, 107/3, 107/4, 95, 104, 13, 3005, 102/1, 102/3, 102/4, 3006, 3009/11, 3010, 3011/6, 9/3, 13, 6/2, 16, 15, 14, 3011/7, 4/5, 4/7, 4/1, 7/2, 20, 17/8, 31, 18, 19/4, 21/4, 34/4, 34/3, 22/3, 3016
Onufryjewo, Obręb 0007 nr ewidencyjne działek:
63/2, 104, 62/1, 112, 63/3, 62/2, 63/4, 65, 111, 110, 109/2, 50, 42, 46, 44, 39, 24, 138, 131/2, 131/1, 132, 134/3, 134/4, 134/1, 137/3, 1/7, 3001/1
Wejsuny, Obręb 0013, nr ewidencyjny działek:
60/1, 62/5, 61/8, 61/2, 61/4, 61/6, 61/7, 62/1, 62/2, 62/7, 63/3, 63/1, 63/4, 64/2, 64/1, 65/42, 67, 68/5, 68/4, 68/3, 68/8, 68/2, 65/8, 65/7, 70/2, 70/1, 65/39, 65/37, 65/6, 73, 59, 69/1, 69/2, 65/4, 65/5, 25/12, 32/3, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44/1, 45/1, 45/2, 46/5, 46/7, 46/8, 46/9, 41/4, 47/3, 9/3, 65/8, 65/7, 41/5, 71, 69, 9/5, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/8, 49/12, 49/13, 50/1, 51/1, 52, 53/2, 53/1, 54, 55, 56/4, 57, 58/11, 58/1, 58/8, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 41/6, 40/4, 40/8, 40/7, 40/6, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 38/3, 38/2, 92/8, 92/10, 92/6, 554/3, 92/5, 40/21, 39/2, 39/5, 92/4, 140/1, 140/2, 137/2, 137/1, 136/2, 136/1, 132/4, 131, 130/1, 129/10, 129/1, 129/7, 129/3, 129/5, 128/3, 128/4, 128/2, 127/13, 127/12, 127/11, 127/10, 127/9, 127/18, 127/19, 127/20, 127/14, 127/15, 127/5, 126/3, 126/2, 86/1, 85, 126/6, 125/2, 125/1, 124/1, 123/4, 123/7, 123/5, 123/10, 122, 121/2, 121/1, 120/2, 120/1, 119, 117/3, 117/4, 117/2, 116/4, 116/5, 116/3, 115/1, 115/2, 115/3, 115/10, 115/4, 115/6, 114/1, 114/5, 108/3, 109, 107/3, 107/2, 106/1, 106/3, 106/2, 103/4, 118, 114/2, 114/3, 101/6, 103/2, 103/3, 103/1, 17/4, 17/5, 17/2, 143/1, 143/3, 101/4, 101/8, 101/2, 100/2, 100/3, 97/6, 97/4, 97/3, 97/9, 97/11, 97/12, 96, 95, 94, 92/3, 91, 90, 89, 88/1, 87, 85, 84, 83, 82, 81/2, 81/1, 79/2, 79/1, 78/1, 80/2, 78/4, 78/3, 76/3, 76/6, 77/1, 77/2, 77/3, 76/12, 73, 76/9, 76/1, 75, 59, 58/6, 58/7, 58/1, 57/4, 57/2, 57/1, 56, 23/2, 23/3, 23/4, 15/1, 16/1, 22.
Warnowo (Wierzba), Obręb 0014, nr ewidencyjne działek:
50/2, 49/2, 49/1
Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Gmina Ruciane-Nida, natomiast pełnomocnikiem inwestora jest Grontmij Polska sp. z o.o., Biuro Regionalne w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).Data powstania: czwartek, 3 kwi 2008 12:55
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 08:10
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:55
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2859 razy