BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.119.2022

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 10 luty 2023 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak:

POŚ.6730.119.2022

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt odmownej decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce ewidencyjnej nr 178 położonej w obrębie geodezyjnym 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego inwestorem jest Pan Wiesław Mikołajczyk, został wysłany do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku, Powiatowego Zarządcy Dróg w Piszu oraz Starosty Piskiego.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 10 lut 2023 13:09
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2023 13:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2023 08:33
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 279 razy