BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Osiniak, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 105
  3. Powierzchnia: 100 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida  nr LIX/549/2022, z dnia 28 listopada 2022 roku w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  nr 12/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku.
  5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
  6. Ujawniona księdze wieczystej KW OL1P/00013035/2.
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  4 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  od dnia  16.02.2023 r. do 9.03.2023 r.
Data powstania: czwartek, 16 lut 2023 14:21
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2023 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 mar 2023 09:44
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 286 razy