BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

"Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w noclegowni dla osób z terenu gminy Ruciane - Nida w 2023 r."

Szanowni Państwo,

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 10 marca 2023 r., w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie, ul. Polna 1, 12-220 Ruciane - Nida, na dzienniku podawczym jednostki w godzinach: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać także za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejsko -- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie, ul. Polna 1, 12-220 Ruciane - Nida, z dopiskiem na kopercie: „ Oferta na usług schronienia w postaci miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych 2023 r. ", lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@ruciane-nida.pl z uwzględnieniem obostrzeń przewidzianych w art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 lut 2023 07:24
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2023 07:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2023 12:50
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 255 razy