BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie
  1. Opis nieruchomości – teren wraz z boiskiem piłkarskim i budynkiem zaplecza sanitarno-sportowego
  2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida
  3. Numer działki – cz. 238/2 i cz. 229/15
  4. Numer KW – OL1P/00024773/7, OL1P/00012411/5
  5. Powierzchnia nieruchomości do oddania w użyczenie – 30.490 m2 i 1.300 m2.
  6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
  7. Ww. nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są jako teren sportu i rekreacji.
  8. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 marca 2023 r. do dnia 23 marca 2023 r.
Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 14:21
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 11:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 mar 2023 11:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 82 razy