BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 1. Opis nieruchomości – teren pod drobne uprawy rolne.
 2. Położenie nieruchomości – Wojnowo.
 3. Numer działki – cz. dz. 121/3 i cz. dz. 121/4
 4. Numer KW – OL1P/00021157/2.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 27 m2 i 164 m2.
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/ m2 brutto rocznie.
 7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomości nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 marca 2023 r. do dnia 23 marca 2023 r.
Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 14:31
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 11:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 mar 2023 11:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 166 razy