BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.2.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie punktu czerpania wody w leśnictwie Guzianka służącego wzmocnieniu systemu przeciwpożarowego i zapobieganiu katastrofom w Puszczy Piskiej, w skład której wchodzi budowa drogi dojazdowej - pożarowej, budowa placu manewrowego do zawracania wozów bojowych oraz budowa studni z czerpnią wraz z rurą dopływową z jeziora na części działek ewidencyjnych nr 160/1, 1011/2, 3160/3, 3161/2 w obrębie geodezyjnym 5-Krzyże,  Ruciane-Nida – obszar wiejski oraz części działki ewidencyjnej  nr 127 (jezioro Nidzkie)  w obrębie geodezyjnym 1 - Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski, został wysłany  na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych       w Białymstoku  oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą na ul. Rybackiej 1, 12-220 Ruciane-Nida, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Czaporowskiego.

Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 13:01
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 kwi 2023 13:51
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 276 razy