BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obieszczenie

POŚ.6733.1.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na modernizacji punktu czerpania wody w leśnictwie Czapla służącego wzmocnieniu systemu przeciwpożarowego i zapobieganiu katastrofom  w Puszczy Piskiej, w skład której wchodzi przebudowa drogi dojazdowej - pożarowej, budowa placu manewrowego do zawracania wozów bojowych  oraz budowa studni z czerpnią wraz z rurą dopływową z jeziora na części działek ewidencyjnych nr 3345/4, 3344 i 363 w obrębie geodezyjnym 11-Szeroki Bór, Ruciane-Nida – obszar wiejski. został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu  oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą na ul. Rybackiej 1, 12-220 Ruciane-Nida, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Czaporowskiego.

Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 13:12
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 13:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:42
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 173 razy