BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.121.2022

                                                                                                                                                                                                                                                        Ruciane-Nida, dn. 07 marca 2023 r.

 

POŚ.6730.121.2022

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r, poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem odmownej decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na części działki ewidencyjnej nr 199 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

            Zgodnie z art. 79a §1 ww. ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wskazuje, iż przyczyną wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony, jest odmowne uzgodnienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOPN.612.37.13.2023.EBK z dnia 20 lutego 2023 roku.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

 

Data powstania: wtorek, 7 mar 2023 13:12
Data opublikowania: wtorek, 7 mar 2023 13:15
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 67 razy