BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodnicząca

Rada Miejska Ruciane - Nida

RO.RM. 0002.04.2023

 

                                                         

                                                        

     Zawiadamiam, że  dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida odbędzie się  LXV sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 27 lutego 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XVII nadzwyczajnej (LXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 15 marca 2023 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 - 2028.
  b. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
  c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.
  d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
  e. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane - Nida w 2023 r.”
  f. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu drogi gminnej Nr 172003N w miejscowości Wojnowo, Gmina Ruciane - Nida.
  g. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ukcie.
  h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat ( nr geod. 94/18 pow. 250 m Ruciane - Nida).
  i.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat ( nr geod. 94/18 pow. 300 m Ruciane - Nida).
  j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (nr geod. 115/83 Ruciane - Nida).
  k. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 11. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                          Ruciane – Nida

                                                                                 /-/  Agnieszka Kręciewska

Data powstania: wtorek, 21 mar 2023 11:22
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2023 11:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 kwi 2023 11:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 343 razy