BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

                                                                        Ruciane - Nida, 22 maja 2023 r.

 

 

Rada Miejska Ruciane - Nida
LXVII Sesja w dniu 29 maja 2023, godz. 15:00
Radni - Sesja

RO.RM.0002.06.2023

 

Zawiadamiam, że dnia 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida odbędzie się LXVII sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 24 kwietnia 2023 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 - 2028.
  b. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
  c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r.
  d. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w 2023 roku.
  e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat ( nr geod. 192/332 w Rucianem-Nidzie).
  f. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu drogi gminnej Nr 172003N w Gminie Ruciane - Nida.
 6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 9. Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

       

Przewodnicząca Rady Miejskiej

              Ruciane - Nida

    /-/  Agnieszka Kręciewska

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 22 maj 2023 15:05
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2023 09:57
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2023 09:54
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 315 razy