BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RUCIANE-NIDA ZA 2022 ROK.

Dnia 26 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz.1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej, której tematem będzie między innymi  debata nad raportem o stanie Gminy  Ruciane - Nida za 2022 rok.

Raport o stanie gminy Ruciane - Nida za 2022 rok został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć  do Przewodniczącej Rady Miejskiej Ruciane - Nida pisemne  zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie powinno zawierać  imię (imiona) i nazwisko  oraz adres do korespondencji mieszkańca chcącego zabrać głos w debacie. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą  imiona i nazwiska, adresy oraz podpisy osób popierających  (druk listy poparcia w pliku do pobrania).

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.  Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia.

Z uwagi na ustawowy obowiązek transmisji oraz udostępniania nagrań z obrad sesji prosimy o zapoznanie się również z załączoną klauzulą informacyjną  o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Druk LISTY POPARCIA

Klauzula informacyjna RODO

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 cze 2023 08:16
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2023 11:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2023 08:12
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 265 razy