BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE


Ruciane-Nida, dn. 15 kwietnia 2008 r.


GN-7331-2/18/07/08


Obwieszczenie


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowej na bitumiczną o szerokości 5,50 m wraz z poboczami po 1,25 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr:
- 3134/6, 3144/1, 3145/4, 1143/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Ruciane-Nida, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 160/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 1011/3, 1026/1, 1038/1, 1039, 1052, 1065 w leśnictwie Krzyże, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida;
- 1079, 1092, 1104, 1115, 1127/1 w leśnictwie Drapacz, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida;
którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida. Decyzję wydano na wniosek inwestora Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.


Data powstania: czwartek, 17 kwi 2008 08:56
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:56
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2334 razy