BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113 z późn.zm.).

  1. Położenie nieruchomości: Ukta 11
  2. Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 116,09 m2, z przeznaczeniem na gabinety lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący własność Gminy Ruciane-Nida; położony na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym pod adresem Ukta 11, działka nr 327/6 o pow. 290 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OL1P/00022865/5.
  3. Tryb: oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
  4. Miesięczny czynsz najmu wynosi 8,09 zł x 116,09 m2= 934,52 zł  (w tym obowiązująca stawka VAT) + media, płatny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
  5. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu najmu i o każdej zmianie stawki czynszu najmu obowiązany jest powiadomić najemcę.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 sierpnia 2023 r. do dnia 01 września 2023 r.

Data powstania: piątek, 11 sie 2023 12:59
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2023 13:02
Data przejścia do archiwum: niedziela, 3 wrz 2023 19:22
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 225 razy