BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ. 6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

 

 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 49 ustawy z dnia  4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

z a w i a d a m i a

 

że w dniu 14 sierpnia 2023 roku wydana została decyzja z dnia 14 sierpnia 2023 r., znak: POŚ. 6733.5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN – 15kV i nN-0,4, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz złącz kablowych nN na części działek ewidencyjnych nr części działek ewidencyjnych nr 96/5, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/16, 97, 98, 99/1, 100/1, 108/1, 109, 110, 112/4, 112/5, 113, 116, 117/1, 118/9, 118/15, 118/16, 126, 223 i 234, zlokalizowane  w obrębie geodezyjnym 17-Wygryny, Ruciane-Nida – obszar wiejski, dla której inwestorem  jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą na ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.

 

Z treści przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, pokój nr 23, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8°°- 14°° tel.87-425-44-51 w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.  

Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2023 11:27
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2023 11:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:32
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 210 razy