BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

                                                                                                                                                                                                                                                21 sierpnia 2023 r.

 

Rada Miejska Ruciane – Nida                                                

LXX Sesja w dniu 28 sierpnia 2023, godz. 15:00

RO.RM.0002.09.2023                         

                                                       

         Zawiadamiam, że dnia 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida odbędzie się LXX sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LXX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 26 czerwca 2023 r.
  5. Przyjęcie protokołu z XVIII nadzwyczajnej (LXIX kolejnej sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 20 lipca 2023 r.
  6. Podjęcie uchwał:

a) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Stawiski zadań Gminy Ruciane - Nida z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

c) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

d) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat ( nr geod. 198/3 w Ukcie).

e) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida (nr geod. 192/289 w Rucianem - Nidzie).

f) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida na rzecz jego najemcy (Popielno nr 21/11).

g) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida (nr geod. 227/67 w Rucianem - Nidzie – pod budowę garażu).

h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida (nr geod. 227/68 w Rucianem - Nidzie – pod budowę garażu).

i) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida (nr geod. 227/69 w Rucianem - Nidzie – pod budowę garażu).

j) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida (nr geod. 227/70 w Rucianem - Nidzie – pod budowę garażu).

k) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (nr geod. 114/1 na nr geod. 115/1 położone w Ukcie).

l) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

8. Zapytania i wnioski mieszkańców.

9. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

10. Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

    Ruciane - Nida

                                                                                         /-/  Agnieszka  Kręciewska

Data powstania: wtorek, 22 sie 2023 09:22
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2023 09:30
Data przejścia do archiwum: niedziela, 3 wrz 2023 19:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 368 razy