BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.9.2023 - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, złącza kablowego SN  wraz z wymianą stanowiska słupowego - Etap I na części działek o nr geodezyjnych 3167, 1003, 1017, 1016, 1030, 1029, 1042, 1041, 1055, 1054, 1068, 1067, 1082, 1081, 1095, 1094, obręb Krzyża,   gmina Ruciane-Nida oraz działki o nr geodezyjnych 1107, 1106, obręb Karwica,  gmina Ruciane-Nida, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Zarządu Zlewni w Giżycku, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Piszu.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą na ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowany przez pełnomocników.

Data powstania: czwartek, 14 wrz 2023 14:28
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2023 14:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2023 08:21
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 194 razy