BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 227/67
 3. Powierzchnia łączna: 18 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LXX/641/2023, z dnia 28 sierpnia  2023 roku w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  nr 90/2023 z dnia 19 września 2023 roku.
 5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową garażu.
 6. Ujawniona w księdze wieczystej KW OL1P/00029403/8.
 7. Sprzedaż powyższej działki następuje wraz z udziałem 1/40 części w dz. 227/133 poł. w Rucianem-Nidzie ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1P/00047637/9.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  7 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  21.09.2023 r. do 12.10.2023 r.
Data powstania: czwartek, 21 wrz 2023 09:56
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2023 11:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2023 11:29
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 189 razy