BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Popielno, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 55
 3. Powierzchnia działki: 1,2166 ha
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/000043539/4
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 37,22 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 21 w Popielnie, gmina Ruciane - Nida, wraz z udziałem w gruncie 3722/296710 ozn. nr geod. 55, o pow. 1,2166 ha, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida i zgodnie z uchwałą Nr LXX/640/2023   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia  28 sierpnia 2023 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Wartość lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z udziałem w gruncie wynosi 83 484,00 zł. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej  Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 8 348,40 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 16 696,80 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 25,68 zł na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie przez okres 15 lat, poczynając od roku 2024. Niniejsza opłata może podlegać waloryzacji.
 1. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.09.2023 roku do dnia 12.10.2023 roku.

 

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2023 09:59
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2023 11:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2023 11:29
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 177 razy