BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

21 września 2023 r.

Rada Miejska Ruciane-Nida                                                         
LXXI sesja w dniu 28 września 2023 r., godz. 14:00

RO.RM.0002.10.2023            

             

Zawiadamiam, że dnia 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida odbędzie się LXXI sesja Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

2. Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia rodzinnej firmy.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 sierpnia 2023 r.

6. Podjęcie uchwał:

a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2023-2028.

b) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania z budżetu Gminy Ruciane-Nida dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida w 2023 roku.

d) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia części drogi ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie do kategorii dróg gminnych.

e) Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

f) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

h) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

7. Podjęcie deklaracji w sprawie naprawy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruciane-Nida

8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

9. Zapytania i wnioski mieszkańców.

10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

11. Zamknięcie obrad LXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

    Ruciane-Nida

                                                                                         /-/  Agnieszka  Kręciewska

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2023 14:12
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2023 14:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 wrz 2023 07:24
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 227 razy