BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr GG-7145/16/08


Gmina Ruciane-Nida przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 50 usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym nr 10 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida.

1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa 10
2. Numer działki : 683
3. Powierzchnia działki : 3.981 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 29015
5. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego kategorii M-3, nr 50, o powierzchni użytkowej 43,90 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowanego w V klatce na II piętrze budynku wielomieszkaniowego nr 10 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 50 przynależy piwnica o pow. 3,63 m2. Budynek mieszkalny nr 10 znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie ul. Zielona 40 a Gminie Ruciane-Nida przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu wynosi 53.910,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych) i została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego z Pisza Pana Przemysława Samełkę dnia 20.02.2008 roku.
Cena sprzedaży przedmiotowego prawa do lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 5.391,00 zł (słownie złotych : pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/115/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26.09.2007 roku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 50 ( opisanego w punkcie 5 niniejszego wykazu) zostało przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej. 8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści z tego tytułu należność w kwocie 5.391,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty, najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6.06.2008 roku do dnia 27.06.2008 roku.


Data powstania: piątek, 6 cze 2008 09:11
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 07:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 cze 2008 11:12
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2856 razy