BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod handel,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 229/285
-Numer KW – 12411
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 81 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,95zł/m2 + VAT miesięcznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zagospodarowania pawilonami – straganami dla potrzeb handlu.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 06 czerwca 2008 r. do dnia 27 czerwca 2008 r.
Data powstania: piątek, 6 cze 2008 07:00
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 08:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 cze 2008 11:12
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2069 razy