BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr GG-7224/192/08

przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

1. oz. nr geod. 87/22, o pow. 1.809 m2,
położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej,
ujawnionej w KW 13031, zabudowanej,
Cena netto 216.000,00 zł (43,55%)

Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana budynkiem użytkowym, parterowym, nie podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 151,84 m2 (była stolarnia ZGKiM obecnie wykorzystywana na hurtownię materiałów budowlanych ).Działka o nawierzchni częściowo utwardzonej kostką polbrukową, z ogrodzeniem od strony północno-wschodniej płotem z elementów stalowych na podmurówce betonowej.
Kształt działki korzystny do zagospodarowania.

2. ozn. nr geod. 87/23, o pow. 831 m2,
położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej,
ujawnionej w KW 13031, zabudowanej,
cena brutto 280.000,00 zł (56,45%)

Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana budynkiem użytkowym – magazynem z zapleczem socjalno-biurowym, parterowym, nie podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 342,06 m2. Działka nie ogrodzona, stanowiąca teren płaski o nawierzchni częściowo utwardzonej betonem (przed wejściem do budynku).
Kształt działki korzystny do zagospodarowania.

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/66/2005 z 29.09.2005 roku działka ozn. nr geod. 87/22 i ozn. nr geod. 87/23 znajduje się w konturze planistycznym : 4P co stanowi teren przeznaczony w planie na magazyny, składy, produkcję z ewentualnym mieszkaniem właściciela działki. Do obsługi terenu przewidziana jest tylko ulica Boczna.
--------------
Cena łączna: 496.000,00 zł (100%)

1.Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XVIII/142/2007, z dnia 28.12.2007 roku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala:
- jednego nabywcę na obie nieruchomości
- cenę ich sprzedaży,
która winna być uiszczona przed spisaniem umowy notarialnej na konto sprzedawcy.

3.Do ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej ozn. nr geod. 87/22 zostanie doliczony 22% podatek VAT ze względu na wartość wykonanego remontu budynku.

4.Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr geod. 87/23 jest zwolniona z podatku VAT ze względu na to iż budynek na niej zlokalizowany stanowi towar używany.

5.Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej i koszt przygotowania dokumentacji
do sprzedaży.

6.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia
niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

7.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu
tj. od dnia 27.06.2008 roku do dnia 19.07.2008 roku
oraz w internecie a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: piątek, 27 cze 2008 09:20
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2008 10:43
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2008 09:15
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2115 razy