BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich informuję, iż zostały ustalone terminy i miejsca przeprowadzenia zebrań w poszczególnych sołectwach Gminy Ruciane - Nida.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 14 lutego 2024 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2024-2028

L.p. 

SOŁECTWO

DATA I GODZINA

I termin

DATA I GODZINA

II termin
MIEJSCE ZEBRANIA PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
1

KRZYŻE

27 lutego 2024 r. (wt.) 17:00 27 lutego 2024 r. (wt.) 17:15 Świetlica Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Mazury” w Krzyżach Sekretarz Danuta Kowalewska
2 KARWICA 27 lutego 2024 r. (wt.) 19:00

27 lutego 2024 r. (wt.) 19:15

Świetlica wiejska w Karwicy

Sekretarz

Danuta Kowalewska

3 IZNOTA  28 lutego 2024 r. (śr.) 17:00 28 lutego 2024 r. (śr.) 17:15 Mieszkanie sołtysa

Sekretarz

Danuta Kowalewska

4 ONUFRYJEWO  28 lutego 2024 r. (śr.) 19:00 28 lutego 2024 r. (śr.) 19:15

Świetlica wiejska w Wejsunach

Radna Agnieszka Kręciewska
5 UKTA 29 lutego 2024 r. (czw.) 19:00 29 lutego 2024 r. (czw.) 19:15 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Ukcie Radny Mariusz Paradowski
6 WÓLKA

6 marca 2024 r. (śr.) 17:00

6 marca 2024 r. (śr.) 17:15 Świetlica wiejska w Wólce Radny Jan Małż
7 NOWA UKTA 6 marca 2024 r. (śr.) 19:00 6 marca 2024 r. (śr.) 19:15 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Ukcie

Radny Mariusz Paradowski

8 OSINIAK 7 marca 2024 r. (czw.) 17:00 7 marca 2024 r. (czw.) 17:15 Świetlica wiejska w Osiniaku Radny Jan Małż
9 WOJNOWO 7 marca 2024 r. (czw.) 19:00 7 marca 2024 r. (czw.) 19:15 Świetlica wiejska w Wojnowie Radny Jan Małż
10 GAŁKOWO 12 marca 2024 r. (wt.) 17:00 12 marca 2024 r. (wt.) 17:15

Świetlica wiejska w Gałkowie

Sekretarz Danuta Kowalewska
11 SZEROKI BÓR 12 marca 2024 r. (wt.) 19:00 12 marca 2024 r. (wt.) 19:15 Mieszkanie sołtysa Radna Agnieszka Kręciewska
12 NIEDŹWIEDZI RÓG 14 marca 2024 r. (czw.) 17:00 14 marca 2024 r. (czw.) 17:15 Wiata w Głodowie Radna Agnieszka Kręciewska
13 KOŃCEWO 14 marca 2024 r. (czw.) 19:00 14 marca 2024 r. (czw.) 19:15 Wiata w Końcewie Radna Agnieszka Kręciewska
14 WEJSUNY 15 marca 2024 r. (pt.) 19:00 15 marca 2024 r. (pt.) 19:15 Świetlica wiejska w Wejsunach Radna Agnieszka Kręciewska
15 ŚWIGNAJNO 19 marca 2024 r. (wt.) 19:00 19 marca 2024 r. (wt.) 19:15 Świetlica wiejska w Ładnym Polu

Sekretarz

Danuta Kowalewska

16 WYGRYNY 25 marca 2024 r. (pon.) 17:00 25 marca 2024 r. (pon.) 17:15 Świetlica wiejska w Wygrynach

Sekretarz

Danuta Kowalewska

 

UCHWAŁA NR LXXVII/709/2024 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej  w sołectwie Popielno.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie  wyboru przewodniczących i członków zarządu osiedli w Rucianem-Nidzie  informuję, iż zostały ustalone terminy i miejsca przeprowadzenia zebrań. 

/-/ Piotr Ryszard Feliński

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Data powstania: czwartek, 22 lut 2024 09:55
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2024 10:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 702 razy