BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Al. Wczasów 4 w dniu 16.06.2008 r. o godz. 10 00 w sprawie ustalenia dzierżawcy na okres 3 lat , na dzierżawę działki ozn. nr geod. 32/10, o pow. 1468 m2, położonej w m. Piaski gmina Ruciane-Nida, przeznaczonej pod plażę ogólnodostępną, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (KW 13642).ustalono kandydata na dzierżawcę ww. nieruchomości.
Najwyższą kwotę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 12.053,60 zł brutto zaoferowała TP Edukacja i Wypoczynek, 01-402 Warszawa, ul. E. Ciołka 6.
Cena wywoławcza wynosiła 500,00 zł + 22% VAT
Wadium wpłaciło 2 osoby i w licytacji wzięły udział 2 osoby.
Data powstania: wtorek, 17 cze 2008 08:45
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2008 09:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 cze 2008 09:23
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2591 razy