BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie, 12-220 Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczone na przewóz dzieci do szkoły na trasie Zamordeje - Dębowo - Kowalik - Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do szkoły na trasie Zamordeje – Dębowo – Kowalik – Ruciane-Nida.
Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Jerzy Waszkiewicz - Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 8:00- 14:00, pokój nr 9.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 29 sierpnia 2003 r., godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 sierpnia 2003 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 80 %
- tabor oferenta - 20 %
Data powstania: czwartek, 28 sie 2003 11:20
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2003 11:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2003 15:16
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3887 razy