BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
GN-7331-2/10/08


Obwieszczenie


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej typu nN-0,4Kv, zasilającej działkę nr 26, w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida, przebiegającej przez działki nr 26, 27/1, 28 w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida.
Decyzję wydano na wniosek inwestora Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel, działającego z upoważnienia ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 20 cze 2008 13:49
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2008 07:59
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:08
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2082 razy